For strengt formede planter er tettvoksende busker som buksbom og barlind godt egnet. Sterke grener som stadig forgrener seg danner hovedaksen i den ønskede formen. De fleksible grenene fikseres med ståltråd for å få den ønskede formen.

Geometriske former, som for eksempel pyramider, skjærer man ved hjelp av oppspente snorer eller en ramme av trelister. Drei rammen rundt planten og skjær av alle overstående spirer. Dermed kan man ganske enkelt lage de mest forskjellige former, fra kvadrat via kule til pyramide:

Også planter med høye stammer kan forskjønnes dekorativt, og dermed bli et høydepunkt i hagen. Spesielt planter i store potter egner seg for geometrisk forming:

For fantasiformer som for eksempel dyr er det best å lage et skjelett av hønsenetting, som bygges rundt busken. Man kan uten problemer skjære langs nettingen. Det er viktig med et letthåndterlig, skarpt skjæreapparat som sørger for eksakte snitt. Alle overstående spirer må skjæres bort flere ganger i året for å gjøre busken tettere. Hvor lang tid det tar før den ønskede formen er realisert, avhenger av størrelsen og veksten til planten man velger. Uttrykksfull planteplastikk får man først etter mange år.