Når hekken er plantet, er det viktig å trimme selv de unge plantene til den ønskede formen. Her skal hovedskuddene skånes til hekken har nådd ønsket høyde. Alle andre skudd skal skjæres til halv lengde. For ikke å snaue de underste grenene, bør hekken beskjæres i en trapeslignende form. Hvis ikke får de nederste grenene på hekken for lite lys.

Når hekken har vokst seg til, er regelmessig pleie absolutt nødvendig. Det kan anbefales å spenne opp snorer, det gjør det lettere å holde rette linjer. Når hekken har vokst ut av formen, kan det være gunstig med kraftig tilbakeskjæring. Men være forsiktig, ikke alle treslag setter pris på det. Spesielt bartrær er følsomme for sterk beskjæring av gammelt tre.

Hekker av sommergrønne treslag og vintergrønn liguster bør beskjæres under vekstpausen om vinteren. I begynnelsen av august kan man beskjære for annen gang. For ikke å forstyrre fugler i hekkeperioden, bør man ikke gjøre dette tidligere.

Hekker av eviggrønne trær og nåletrær bør beskjæres kort før spiringen eller sent på høsten. Bare de nye årsspirene skal beskjæres. Dermed får man tykk grendannelse og god synsavskjerming.