Den riktige sammensetningen av utgangsmaterialet avgjør hastigheten på forråtnelsesprosessen og kvaliteten på komposten. Dess bedre blanding av «grønne» surstoffholdige og «brun» karbonholdige planterester, dess bedre blir komposten og dens gjødselkraft.

kompost_1Det er blandingen som gjør det
Materialet avgjør gjødselkraften. Hos oss får du vite hvilke materialer som gjør komposten din sterk…

kompost_2Massen forråtner
Fint materialet råtner raskere. Vi viser deg hvordan du enkelt kan kutte opp kompostgodset …

kompost_3Ideelle komposteringssteder
Hva som gjør en kompostplass effektiv og hvilke komposteringsbeholdere man bør bruke …

kompost_4Modningstest for kompost
Lær hvordan prosessen i komposten din blir effektiv…

kompost_5Vedvarende gjødsling
I motsetning til torv, tilfører kompost jorda flere næringsstoffer…