Det ideelle kompoststedet ligger i halvskygge, er beskyttet mot vind og har plass for samling, sortering, kverning og kompostering. Vannkran og strømtilkobling i nærheten er ideelt, ved siden av kort vei til hus og hage. Det bør være plass til to, eller aller helst tre binger:

– Samlebinge for organiske rester
– Komposteringssilo for forråtnelse
– Beholder for ferdig kompost.
Kompostbinger bør kunne romme ca. 1 m³ , slik at det blir tilstrekkelig forråtningsvarme i sentrum (intil 70° ved riktig blanding og klima). Ved riktig kompostering oppståt det ingen dårlig lukt eller skadedyr.

Komposthaug

idealeplaetze_f1Fordel: Kan lett utvides, koster ingen ting, ideell for store mengder.

Vær klar over: Stort plassbehov: Bredde 1 til 2 m. Lengde etter behov.

Tips: Dekk til med hullet folie, slik at fuktighets- og lufttilførsel kan reguleres.

 

 

Lekt- eller tremmebinge

idealeplaetze_f2Fordel: Lite plassbehov, rimelig, kan bygges selv.

Vær klar over: Stor overflate fremmer uttørking. Uttak av kompost fra de nedre lagene vanskelig.

 

 

Gitterbinger

idealeplaetze_f3Fordel: Lite plassbehov, rimelig, kan bygges selv.

Vær klar over: Fare for uttørking hvis avstanden mellom lektene er for stor. Uttak av kompost fra de nedre lagene vanskelig.

Tips: Egner seg godt som oppsamlingsbinge dersom den tildekkes godt mot regn.

 

 

Industriprodusert binge

idealeplaetze_f4Fordel: Opptar lite plass. Den lukkede konstruksjonen hindrer nedkjøling. Kompost kan tas ut gjennom åpninger plassert mot bakken.

Vær klar over: Høyere anskaffelsespris, forråtnelsen trenger større oppmerksomhet ved lukkede utførelser. Luktig og tilført fuktighet er nødvendig.