Kompostering – stoffskifteprosessen fra organiske rester til høycverdig humus – er en forråtnelsesprosess. God kompost oppstår bare ved tilstrekkelig lufttilførsel. Ved nyoppsat kompost kan man bruke gammel kompost som kompoststarter.
Tips: Hvis man bruker opphakket materiale, er kompoststarter overflødig.
Komposteringsprosessen finner sted i tre faser.

Nedbrytingsfase

nedbrytning_1

I nedbrytingsfasen (to til tre uker) begynner sopp og bakterier å bryte ned cellulose.
Tips: Starttemperaturen på 40° C oppstår bare dersom blandingen stemmer.

Omdanningsfase

nedbrytning_2

I omdanningsfasen (ytterligere to til tre uker) finner en fullstendig soppdannelse sted i kompostgodset. Volumet skrumper inn med ca. 1/3.

Tips: Det fungerer bare med tilstrekkelig surstoff og optimal fuktighet. Bskytt derfor komposten mot regn, og vann den ved tørke. For mye væske hindrer lufttilførselen og fører til råte.

Oppbyggingsfase

nedbrytning_3
I oppbyggingsfasen (flere måneder, avhengig av utetemperaturen) blir materialet ytterligere oppdelt av smådyr som mark og skrukketroll. Kompostmark bygegr opp stabil humus.

Tips: Plasser kompostbingen på jord, ikke på steinplater, slik at insekter som mark og biller kommer til.

Modningstest

reifetest_foto

Slik kontrollerer du om komposten er god for plantene: Bland 50% hagejord og 50% kompost i et lite fat. Så karse. Dersomkarsen vokser raskt uten blåfarging, er komposten i orden. Ved dårlig vekst og bladskader er komposten bare egnet for tildekking (vinterisolering).