I motsetning til torv, tilfører kompost jorda flere næringsstoffer. Kompost inneholder alle nødvendige sporelementer i riktig forhold, om enn i mindre mengder enn den fullgjødselen man kjøper. Kompost må blandes med hagejord.

Tips til bruk av kompost finner du her:

nachhaltig_f1Bruk av fersk kompost
Rå kompost er den yngste kompostformen. Den kan brukes som husdyrgjødsel. Den er uferdig, og inneholder næringsstoffer i en form plantene ikke kan gjøre bruk av. Derimot fremmer den sterkt livet i jorda. Rå kompost kan tas ut til tildekking (vinterisolering) allerede etter tre varme måneder.

nachhaltig_f2Hagekompost
Gressavfall med opphakket hekk- eller treavskjær eller også opphakket løv blandes godt. Blandingsmaterialet sørger for den nødvendige gjennomluftingen. Volumet på blandingen reduseres raskt, fordi det sterkt vannholdige grassavfallet forvitrer raskt. Trerike blandinger kan derfor stadig tilføres nytt gressavfall hvis det blandes godt.

 

 

 

Innholdsstoffer i moden kompost

Innholdsstoffer i moden kompost %
Nitrogen 0,5 – 1,5
Fosfor 0,1 – 0,8
Kali 0,3 – 0,8
Magnesium 0,1 – 2,0
Kalk 1,0 – 1,2
Organiske substanser 20 – 40
pH-verdi 6,5 – 8,0

Plantenes næringsbehov

Næringsstoffbehov Plantetype Kompost l/m²
Sterkttærende Tomater, kål 3
Middelstærende Gulrøtter, løk 2
Svakttærende Bønner, erter 1
Prydplanter Roser, frukt 1
Formeringsbed Rhododendron
Gressplen Prydplanter 2
Blomsterenger 1
Hagejord Nyanlegg inntil 50