Regelmessig kjedestramming øker sikkerheten for brukeren, og reduserer dessuten slitasje og kjedeskader. Før arbeidet tar til, bør man derfor alltid kontrollere kjedestrammingen, og korrigere den ved behov. Når man arbeider med motorsagen, blir kjedet varmt, og utvider seg følgelig i lengden. Etter produksjonen blir STIHL-kjedene «strukket» på fabrikken, noe som reduserer senere strekking – men av hensyn til din egen sikkerhet, må du fra tid til annen etterstramme kjedet manuelt. De fleste STIHL-motorsagene har en betjeningsvennlig kjedestrammer på siden. Men den strammer du kjedet enkelt og lett. Det gjøre slik:

 

saegekettespannen_f1

1.Når motoren er slått av, må du først løsne festeskruene på kjededrevsdekselet med en kombinøkkel. For å stramme sagkjedet, er det tilstrekkelig å gjøre festeskruene litt løsere. Skru deretter strammingsskruen med skrutrekkeren på kombinøkkelen (se bildet).

 

 

saegekettespannen_f2

2. Kontroller nå om kjedet ligger løst på sverdet. Bruk arbeidshansker. Dersom kjedet henger på undersiden (se bildet), er det for løst, og må strammes med spennskruen

 

 

saegekettespannen_f3

3. Når kjedet ikke lenger henger på undersiden av sverdet, men likevel er lett å trekke rundt, er det optimalt strammet. Det skal også kunne trekkes litt på oversiden (se bildet). For å unngå skader på grunn av kontakten med det skarpe kjedet, bør du ubetinget bruke arbeidshansker.

 

 

 

 

Med hurtigstarmmeren fra STIHL kan du stramme kjedet komfortabelt og uten verktøy – mange motorsager fra STIHL er allerede utstyrt med denne teknikken. Det gjøres slik:

saegekettespannen_f4Løsne kjededrevsdekselet for hånd med vingemutteren. Ved å skru justeringshjulet over vingemutteren mot venstre, blir sagkjedet slakket, ved å skru mot høyre blir det strammet. Når kjededrevsdekselet skrus fast, fikseres sverdet automatisk.

 

Når du skal bytte kjedet, skal falsen på sverdet først skrapes grundig ren og rengjøres for smuss. Ved sterke smussavleiringer i falsen, kan kjedet lett hoppe av fra sverdet. Dessuten er det fare for at smusset trekker til seg kjedeoljen og ikke havner på undersiden av sverdet, som utsettes for store belastninger. Resultatet blir sterk oppvarming og slitasje på sverd og kjede. Du kan rengjøre falsen med en tynn skrutrekker eller et annet spisst verktøy. Et nytt kjede bør «kjøres inn» i noen sekunder før det settes inn i treet.

OBS: Ettersom kjedet trekkes seg litt sammen ved avkjøling, bør man aldri etterstramme eller bytte kjedet i denne tilstanden. Det kan føre til alvorlige skader på sverdet eller på veivakselen i motoren. Når arbeidet er utført, kan det være lurt å slakke kjedet litt. Det gjelder spesielt når det er kaldt i været.

Din Hagia forhandler står selvsagt alltid til tjeneste med råd og vink.