STIHL BioPlus kjedeolje

Snill mot miljøet, og sterk ytelse: STIHL BioPlus kjedeolje utmerker seg ved høy miljøvennlighet – og det uten å renonsere på smøre- og klebeegenskapene. Dette plantebaserte høyytelsessmøringen brytes fullstendig ned i naturen på kort tid. Derfor ble den også hedret med utmerkelsen ”Blå miljøengel” iht. RAL UZ 48. Denne kjedeoljens sterke ytelsen kommer fremfor alt i mellomeuropeiske og varme klimasoner til sin rett.

Smører som smurt

Smører som smurt

STIHL BioPlus kjedeolje har en svært god okyderingsstabilitet til bioolje å være, og har derfor svært liten tendens til å stivne.

Den er spesielt utviklet for smøring av raske sagkjeder, og inneholder spesielle klebe- og virketilsetninger som beskytter kjede og sverd på en fremragende måte – selv ved kortvarig termisk overbelastning av skjæreutstyret. Selv ved hard bruk blir det ingen røykutvikling.

De ekstremt gode flyteegenskapene oppretthodes selv ved lave temperaturer bis -15 °C). STIHL BioPlus kan utmerket godt blandes med materialer som lettmetallegeringer, kunstoffer, lakk eller elastomer.

Takket være den biologiske nedbrytbarheten, anses den ikke for å forurense vann (VwVws 1999, vedl. 4), og er følgelig godt egnet for bruk i vernede vann- og våtmarkssoner og i økologisk følsomme områder.

Blant alle kjedeoljer på rapsoljebasis, har STIHL BioPlus den beste oksyderingsstabiliteten. Kravene fra KWF overgås mange ganger. Blant annet er tendensen til å stivne ved lange pauseintervaller betydelig redusert. Den spesielle virkestoffkombinasjonen overgår kravene og bruksevnene i henhold til kriteriene for den blå miljøengel med klar margin.