Kan den tradisjonelle 4-taktsmotoren holde stand mot den revolusjonerende STIHL 4-MIX-motoren og STIHL 2-takter? En utførlig test viser den innovative STIHL-motorens overlegenhet når det gjelder effektivitet og håndtering. For STIHL baserer seg ikke på bare én motorteknikk, men har den best mulige motorløsningen for ethvert bruksområde.

 

Sammenligning mellom STIHL 2-taktsmotor og konvensjonell 4-taktsmotorr

Kjennetegn STIHL 2-taktsmotor Konvensjonell 4-taktsmotor
Konstruksjon og vekt Svært kompakt konstruksjon og lav vekt. Ca. 20 prosent færre deler enn en konvensjonell 4-taktsmotor. Opptil 30 prosent lettere enn konvensjonelle 4-taktsmotorer. Relativt stor og tung motor. Ekstra deler som for eksempel oljekar, oljeslynge eller oljepumpe, oljefilter, oljetank og oljestoppesystemer gjør motoren stor og tung.
Motoreffekt og effektvekt Opptil 20 prosent mer effekt ved sammenlignbart slagvolum, og en ca. 35 prosent gunstigere effektvekt. Mindre effekt ved sammenlignbart slagvolum – mindre gunstig effektvekt.
Servicevennlighet og vedlikeholdskostnader Ingen ekstra vedlikeholdsbehov
– ingen ekstra kostnader.
Stort vedlikeholdsbehov:

  • regelmessig innstilling og kontroll av ventilspillet
  • regelmessig kontroll av oljenivået
  • regelmessig motoroljeskift
  • oljen må avfallshåndteres.

Dermed høye ekstrakostnader.

Stillingsuavhengig bruk og oppbevaring Absolutt stillingsuavhengig på grunn av blandingssmøring. Plassbesparende oppbevaring, ettersom motoren kan oppbevares horisontalt eller vertikalt, hengende eller stående. Separat oljekretsløp og motoroljetank gjør bruken prinsipielt stillingsavhengig. Stillingsuavhenighet kan bare oppnås gjennom mange ekstra deler og økt vekt. Oppbevaring er stort set bare mulig horisontalt.
Drivstofforbruk Strømningsgunstige overstrømskanaler og optimerte inngangsslisser forbedrer forbrenningen, øker effekten og reduserer drivstoffbehovet. Drivstofforbruket er noe lavere sammenlignet med en konvensjonell 2-taktsmotor.
Avgassnivå Spesielle spylemetoder og spyleteknikker samt etterbehandling av avgassene i en katalysator reduserer utslippet av skadelige avgasser med opptil 60 prosent sammenlignet med konvensjonelle 2-taktsmotorer. Den ventilstyrte gassutvekslingen gir 4-taktsmotoren fordeler med hensyn til avgassutslipp.
Støyutvikling Lydtrykksnivå og lydeffektsnivå skiller seg ikke vesentlig fra 4-taktsmotoren. STIHL 2-taktsmotorer oppfyller eller underskrider alle gjeldende støygrenseverdier. Lydtrykksnivå og lydeffektsnivå skiller seg ikke vesentlig fra 2-taktsmotoren, men subjektivt blir den oppfattet som lavere.

Sammenligning mellom STIHL 4-MIX-motor og konvensjonell Konvensjonell 4-taktsmotor

Kjennetegn STIHL 4-MIX-motor Konvensjonell 4-taktsmotor
Konstruksjon og vekt Kompakt konstruksjon og lav vekt, ettersom motorsmøringskomponentene bortfaller. Inntil 20 prosent lettere enn konvensjonelle 4-taktsmotorer. Relativt stor og tung motor. Ekstra komponenter som oljekar, oljeslynge eller oljepumpe, oljefilter, oljetank og oljestoppesystemer gjør motoren stor og tung.
Motoreffekt og effektvekt Inntil 10 prosent mer effekt enn en konvensjonell 4-taktsmotor – ca 25 prosent gunstigere effektvekt. Mindre effekt ved sammenligningsbart slagvolum.
Mindre gunstig effektvekt.
Startforhold På MIX-4-motorer og 4-taktsmotorer blir startkraften senket ved hjelp av et dekompresjonssystem. Dette gjør det mulig å starte med mindre bruk avkrefter.
Servicevennlighet og vedlikeholdskostnader Mindre vedlikeholdsbehov:

  • ventilspillet kontrolleres og stilles inn én gang

Inntil 85 prosent lavere vedlikeholdskostnader.

Større vedlikeholdsbehov:

  • Ventilspillet må innstilles og kontrolleres regelmessig
  • Oljenivået må kontrolleres regelmessig
  • Regelmessig motoroljeskift
  • Oljen må avfallshåndteres.

Dermed høyere ekstrakostnader.

Stillingsuavhengig bruk og oppbevaring Absolutt stillingsuavhengig på grunn av blandingssmøringen. Plassbesparende oppbevaring, ettersom motoren kan oppbevares horisontalt eller vertikalt, hengende eller stående. Bruken er som regel stillingsavhengig på grunn av separat oljekretsløp og motoroljeforråd. Stillingsuavhengighet kan bare oppnås ved hjelp avmange ekstra komponenter og større vekt. Kan stort sett bare oppbevares horisontalt.
Drivstofforbruk 4-MIX-motorer og 4-taktsmotorer har en sammenlignbart drivstofforbruk.
Abgasniveau 4-MIX-motorer og 4-taktsmotorer har samme avgassutslipp.
Lydutvikling Lydtrykksnivå og lydeffektsnivå skiller seg ikke vesentlig fra 2-taktsmotoren. Den blir bare subjektivt oppfattet som lavere.