Dette vet de profesjonelle: For å kunne utføre forefallende arbeid på de ulike bruksområdene effektivt og med høy komfort, trenger man profesjonelle maskiner og motorer. Av den grunn konsentrerer ikke STIHL seg utelukkende på én motorteknologi, som for eksempel 4-takteren, som jo bare kan utgjøre et kompromiss. I stedet har STIHL i årevis konsekvent utviklet 4-taktsmotorene visere. Her kan du lese hvilke egenskaper moderne STIHL 2-taktsmotorer har:

Full effekt og ikke et gram for mye – gunstig effektvekt

 

2-taktsmotoren oppfyller konsekvent STIHLs grunnprinsipper: Størst mulig effekt bed lavest mulig vekt. Takket være den kompakte konstruksjonen, betyr det følgende sammenlignet med en vanlig 4-taktsmotor: opptil 20 prosent mer effekt ved samme slagvolum, og 30 prosent lavere vekt.

Lite behov for vedlikehold

Takket være blandingssmøringen er STIHL 2-taktsmotorer ytterst servicevennlige. Det vedlikeholdsarbeidet som er nødvendig på vanlige 4-taktsmotorer med atskilt drivstofftilførsel og motorsmøring, bortfaller.

Stillingsuavhengig bruk

I motsetning til 4-taktsmotorer, som vanligvis er stillingsavhengige fordi oljekretsløpet og drivstofforrådet er separert, får STIHL 2-taktsmotorer pålitelig smøring i absolutt alle arbeidsstillinger på grunn av oljen i drivstoffet. Dermed kan maskinene også oppbevares i plassbesparende stillinger.

Optimert forbrenning

Ved hjelp av strømningsgunstige overstrømskanaler og –slisser økes fyllingsgraden i brennkammeret, noe som gir bedre forbrenning. Resultatet er ikke bare merkbart bedre effekt, men også lavere avgassverdier og lavere drivstofforbruk.

STIHL 2-taktsmotor med katalysator

STIHL 2-taktsmotor med katalysator har de samme fordelene som en 2-taktsmotor uten katalysator. Katalysatoren reduserer imidlertid de uforbrente bestanddelene i avgassen, slik at inntil 80% mindre hydrokarbon slippes ut. Katalysatoren er vedlikeholdsfri, og har ingen påvirkning på den stillingsuavhengige bruken.

STIHL 2-taktsmotor med spylingsmønster

I nærmeste fremtid tas også 2-taktsmotorer med spylingsmønster i bruk. Ved dette spyleprinsippet legges et drivstoffritt luftlag over tenningsblandingen. Dette luftlaget gir et drivstoffritt spylingstap, og senker drivstofforbruket.

Fasit:

Utfra kriteriene gunstig effektvekt, høyt dreiemoment over et bredt turtallsområde, kompakt motor med få deler, lavt vedlikeholdsbehov og servicevennlighet, er STIHL totaktsmotorer konvensjonelle 4-taktsmotorer langt overlegne. STIHL 2-taktsmotorer har ikke mer enn konstruksjonsprinsippet til felles med de avgassintensive 2-taktsmotorene av første generasjon.