Kraftig og miljøvennlig: Totaktsmotoren med 2-MIX-teknikk imponerer med god motorytelse, utmerket effektvolum og eksepsjonelt høyt dreiemoment som gir høy skjæreeffekt og drivkraft. På tross av denne høye effekten avgir motoren så lite avgasser at den allerede nå oppfyller det strenge trinn 2 i EUs utslippsretningslinjer.

Klare fordeler

  • Effektiv: Høy ytelse ved effektiv drivstoffutnyttelse.
  • Kraftig: Høyt dreiemoment over et bredt turtallsområde.
  • Miljøvennlig: Drivstofforbruket er mye mindre, noe som gir lavere miljøbelastning og færre skadelige avgasser.
  • Økonomisk: Drivstofforbruket er 20% lavere enn hos tradisjonelle totaktsmotorer.
  • Fremtidsklar: Oppfyller allerede i dag det strenge trinn 2 i de europeiske utslippsretningslinjene.

 

Slik fungerer det

Totaktsmotoren med 2-MIX-teknikk etablerer en ny målestokk. Under spylingen legger det seg et drivstoffsfritt luftskikt mellom den forbrente blandingen i brennkammeret og den nye blandingen i veivhuset. Avgassene skilles fra de uforbrente gassene og minimerer spyletapet, det vil si andelen av drivstoffblandingen som slippes ut uforbrent og fører til belastning for miljøet.