STIHL utviklet allerede i 1988, som første produsent, en katalysator for motorsager. Denne minimerer de uforbrente bestanddelene i avgassen, slik at utslippet av skadelige kullvannstoff blir redusert med inntil 80%. Katalysatoren er vedlikeholdsfri, fungerer i en hver stilling og har ingen påvirkning på bruken. STIHL-maskiner med katalysator er merket med «D» i modellbetegnelsen.

 

Slik fungerer det

Katalysatoren reduserer de skadelige stoffene gjennom en kjemisk reaksjon, den såkalte etterbrenningen. Denne etterbrenningen settes i gang ved hjelp av et spesielt lag av edelmetall. Avgassene kjøles ned ved hjelp av en kaldluftsblanding.

 

Etterbrenning

Selv om det under etterbrenningen oppstår ekstreme temperaturer på opptil 1000 °C, vil dette nesten ikke ha noen påvirkning på motorens ytelse og varmeøkonomi, takket være det spesielle lyddemperhuset med dobbel vegg.