Sammenlignet med tradisjonelle filtersystem, kan STIHK-luftfiltersystemet brukes mye lengre før det må skiftes ut. Dessuten kan det gå lengre tid mellom hvert vedlikehold

 

Klare fordeler

  • forutskilling: Takket være forutskilling blir alle påfølgende filterelementer betydelig avlastet.
  • Bedre filtereffekt: Det store tekstilfilteret avlastes betydelig.
  • Lang levetid for filtrene: Intervallet mellom hver filterrengjøring er mye lengre.
  • Vedlikeholds- og brukervennlig: STIHL langtids luftfiltersystem krever intet spesielt vedlikehold.

Slik fungerer det i kappemaskiner

Syklonforutskilling

STIHL kappemaskiner TS 700 og TS 800 har et nytt langtids luftfiltersystem med syklonforutskilling, papirfilter og finstøvfilter.

A: Syklonforutskillingen sørger for at 80% av støvpartiklene i den innsugde luften blir skilt ut allerede i første trinn. I motsetning til i tradisjonelle system blir ikke støvpartiklene samlet opp i skumfilteret, men separeres under syklonforutskillingen og føres tilbake til den omgivende luften. Med dette systemet er det derfor ikke nødvendig med rengjøring av skumfilter.

B: Papirfilteret har mye lengre levetid takket være stor filteroverflate og effektiv forutskilling.

C: Finstøvfilteret fanger opp nesten alle de minste støvpartiklene.

D: Forgasseren med kompensator tilpasser blandingen optimalt til filterets tilstand, og gir dermed best mulig ytelse med optimale avgassverdier.

 

Slik fungerer det i motorsager

langtids luftfiltersystem i motorsager

Proffsagen STIHL MS 441 har også et moderne langtids luftfiltersystem med forutskilling, som gir betydelig avlasting for de påfølgende filterelementene.

Innsugingsluften settes i rotasjon slik at større og tyngre støvpartikler som føres med, slynges utover. Den rengjorte luften føres gjennom forutskillingskanalen til luftfilteret.

Det store tekstilfilteret: ideelt både under normal bruk og vinterbruk.

Det store HD-filteret: spesiell for tørre og svært støvete arbeidsområder.