Med riktig klippteknikk kan du få forbløffende resultater med STIHL rydningssag. Selv når du bruker en rydningssag for første gang, er det forbausende lett å beherske klippteknikken. Maskinen blir ganske enkelt ført i en halvsirkel fra høyre mot venstre, mens man arbeider seg skritt for skritt forover. I det følgende viser vi grunnteknikken og enkelte fremgangsmåter der du kan klippe selv store flater jevnt og med de aller beste klippresultater.

 

maehtechniken_f1

Grunnteknikk
Ettersom skjæreverktøyet roterer mot klokka, er klippbevegelser fra høyre mot venstre den hyppigste metoden. Fordelene ved denne metoden: Gresset faller på den flaten som allerede er klippet.

 

 

maehtechniken_f2

Grunnteknikk ved høyt gress
I svært høyt gress eller seigt ugress bør man arbeide i to bevegelsesretninger: Først kutte den øvre delen av gresset med en bevegelse mot høyre, deretter skjære den nederste delen med en motbevegelse (mot venstre). Også her blir gresset liggende mot venstre.

 

 

 

 

maehtechniken_f3

Store, jevne flater – den riktige teken
Store, jevne flater klipper du best med firkantmetoden Flaten som skal klippes inndeles i firkanter, og så arbeider man seg langs utsidene og inn mot midten.

 

 

 

 

maehtechniken_f5

Langsmed skråninger – stripe for stripe

Med stripemetoden kommer man godt til i skråninger: Klipp en stripe paralellt med skråningen, og gå tilbake i den klipte stripen. Klipp deretter neste, ovenforliggende stripe. Også her legger gresset seg alltid i den klipte flaten.

 

 

 

 

maehtechniken_f4  Å mestre hindringer – ved å ringe dem inn
Skjæretråd er best egnet hvis man skal klippe rundt trær eller busker uten å skade grener eller stammen. Dersom flere planter står med liten avstand til hverandre, kan man ringe dem inn før klipping. Bruk beskyttelsesdekselet på rydningssagen å orientere deg med. Før den direkte langs treslammen, og beveg deg rundt busken. Stammen beskyttes, mens gresset rundt stammen blir klippet.