Før du tar fatt med rydnignssagen, må du gjøre noen startforberedelser. Viktig for kraftbesparende og behagelig arbeid er at skulderselen sitter perfekt – for bare da blir maskinen riktig avbalansert. Her har vi ført opp noen punkter du bør være oppmerksom på.

richtigebalance1

Ta først på selen. Karabinkroken bør befinne seg omtrent en håndsbredd under høyre hofte.

 

 

 

richtigebalance2

Maskinen hektet opp med karabinkroken i bæremaljen. Håndtakene justeres og bæremaljen forskyves på skaftet til rydningssagen er i balanse. Skjæreverktøyet skal så vitt berøre bakken. Når apparatet er i balanse, gir den optimale skjærevinkelen seg av seg selv.

 

 

 

richtigebalance3

Rydningssagen sitter riktig når armene er lett vinklede og håndleddet er rett. Spesielle anvisninger for sirkelsagblad finner du i bruksanvisningen.