STIHL legger stor vekt på sikkerheten. Din sikkerhet i arbeid og omgang med rydningssagen, er et hovedtema i vårt daglige utviklingsarbeid. Vi har derfor utvikelt et bredt sikkerhetskonsept for arbeid med STIHLs trimmere og ryddesager, og STIHLs rydningssager har spesialutviklede sikkerhetskomponenter. Men samtidig er også det personlige verneutstyret avgjørende, det vil si arbeidstilpassede verneklær og optimalt sikkerhetstilbehør. Bare når disse tingene fungerer sammen, får du størst mulig beskyttelse ved bruk av rydningssag. Før du går i gang, bør du blant annet være oppmerksom på følgende sikkerhetsaspekter:

 

sicherabschneiden_f1Verneutstyr
Kontroller før arbeidet tar til at verneutstyret er komplett og sitter godt. Bruk alltid vernebriller! I tillegg anbefaler vi ansiktsbeskyttelse!

 

 

sicherabschneiden_f2

Tilstrekkelig sikkerhetsavstand
Rundt arbeidende personer bør det være en sikkerhetsavstand på minst 15 m. Ingen andre personer eller dyr må oppholde seg innenfor dette området.

 

 

sicherabschneiden_f3

Bruk øynene
Vær alltid nøye oppmerksom på hvor og hva du skjører. Dete gjør du best når du alltid holder blikket på skjæreverktøyet. Gå alltid opp vanskelig terreng på forhånd.

 

 

sicherabschneiden_f4

Klangprøve
Kontrollér skjæreverktøyet regelmessig. Ved gresskjæreblad, hakke- eller rydningskniver samt sirkelsagblad hjelper det med en klangprøve, der man banker på skjæreverktøyet med en metallgjenstand. Hvis det klinger rent og klokkeklart, er skjæreverktøyet i orden. Ved en dump klang, må det byttes.

 

 

sicherabschneiden_f5

Skjæretråder
Når skjæretråden er oppbrukt, kan du vikle opp spolen på nytt. Vi anbefaler at du bare bruker originale STIHL skjæretråder. Hold alltid den nye tråden stram når du vikler den opp på spolen.

 

 

Være oppmerksom på følgende:
Les bruksanvisningen for maskinen nøye igjennom før du tar fatt på arbeidet. Våre råd skal være et tillegg til bruksanvisningen, ikke en erstatning for den.

 

Din Hagia-faghandler står selvsagt alltid til tjeneste med råd og vink.