Før du tanker opp STIHL-motorsagen, bør du være opmerksom på et par grunnleggende sikkerhetsanvisninger:

  • Hold tilstrekkelig avstand, søl ikke med drivstoff og røyk ikke. Tank minst 3 m unna abridsplassen der du skal starte motorsagen.
  • Slå av motoren hver gang du skal tanke opp. Tank heller ikke opp så lenge motoren er varm. Hvis ikke kan det oppstå brannfare hvis du søler.
  • Kan nedbygge bstående overtryjkk langsomt slik at det ikke spruter drivstoff ut av tanken.
  • Tank bare opp på steder med god ventilasjon.
  • Påse ved tanking av det ikke søles drivstoff eller du får drivstoff på klærne. I så fall må du rengjøre maskinen umiddelbart og bytte klær.

 

Trinn 1 av 5: Sett motorsagen på en ren flate

betanken01_5fertig

Tankingen bør foretas på en så ren og jevn flate som mulig. Plasser motorsagen på den jevne flaten slik at tankåpningen peker oppover.

 

Trinn 2 av 5: Tørk av tankåpningen

betanken01_5einfuellsys_02

 

Rengjør området rundt tankåpningen med en ren klut.

 

Trinn 3 av 5: Åpne tanken

betanken01_3oeffnen_02

Klapp opp vingene på tanklokket og skru tanklokket mot utviseren til anslag. Ta deretter av lokket.

 

Trinn 4 av 5: Fyll på drivstoff og smørestoff

betanken01_2reinigen_02

Fyll begge tankene langsomt og omhyggelig. Fyll på blanding i tanken og kjedeolje i oljetanken. Den gjennomsiktige drivstofftanken på maskinen gjør det mulig å holde øye med påfyllingsnivået. Og for å unngå søl, tilbyr STIHL et patentert påfyllingssystem for drivstoff og kjedesmøreolje.

 

Trinn 5 av 5: Lukk tanken

betanken01_1ablegen_02

 

Sett på begge tanklokkene korrekt med klappvingene, skru dem til anslag og klapp igjen bøylene. Det reduserer faren for at tanklokket løsner av motorens vibrasjoner og det tyter ut drivstoff. Vår oppmerksom på lekkasjer. Dersom det lekker drivstoff, må ikke motoren startes (brannfare, og dermed livsfare!)

Nå mangler det bare å montere rygglenet. Planken festes til stolpen i ønsket høyde med 2 skruer på hver side.

Sett deg ned og slapp av. Vi ønsker deg lykke til.