Arbeidsomgivelsene er sikret og kontrollert. Da kan du gå i gang med saken. Ved alle følgende trinn, må du også følge sikkerhetsanvisningene (også de i bruksanvisningen):

Trinn 1 av 15: Sette på kjedebremsen

01_starten_kettenbremse

Før du starter motorsagen, må du sette på kjedebremsen.
Trykk kjedebremsen forover (se bilde).

Trinn 2 av 15: Ta av sverdbeskyttelsen

02_starten_schienenschutz_a

Ta alltid av sverdbeskyttelsen før du starter motorsagen.

 

Trinn 3 av 15: Trykk på dekompresjonsventilen
(hvis den finnes på din maskin)


03_start_dekomp

Hvis motorsagen er utstyrt med dekompresjonsventil,
trykker du på den. Dermed blir det mindre motstand i
motoren som igjen gjør det lettere å starte motorsagen.

 

Trinn 4 av 15: Trykk på drivstoffpumpen
(hvis den
finnes på din maskin)

04_start_purger_dr

Dersom motorsagen er utstyrt med en drivstoffpumpe,
trykker du på den flere ganger. Det gjør det lettere å starte,
og antall starttrekk blir redusert.

 

Trinn 5 av 15: Sett kombihendelen på Choke

start_kombi_choke_ani

 

Sett kombihendelen på Choke/kaldstart. Trykk først på
gassknappsperren og gassknappen, og trykk deretter
kombihendelen helt ned.

 

Trinn 6 av 15: Sett motorsagen på bakken

08_start_ms_boden

 

Sett motorsagen på en jevn flate på bakken for å starte den.
Skjæreutstyret må ikke ha kontakt med bakken, hvis ikke
blir det sløvt, og du setter deg selv i unødig fare.

 

Trinn 7 av 15: Hold motorsagen med begge hender

09_start_beide_haende

 

Mens motorsagen står på bakken, griper du den med begge
hender. Venstre hånd på handtaksrøret, høyre hånd på
startsnoren. Sett høyre fotspiss inn i det bakre håndtaket,
og stabiliser motorsagen på den måten.

 

Trinn 8 av 15: Trekk i startsnoren

10_start_anwurfseil

 

Trekk startsnoren langsomt ut med høyre hånd til du kjenner
motstand. Da først trekker du hardt i startsnoren. Gjenta
denne prosedyren til motoren får et tenningstilslag (trekk
så rett opp som mulig uten av snoren gnis mot viftehuset).

 

Trinn 9 av 15: Motoren har fått et tilslag
– still på halv gass

11_start_halbgas

 

Motoren har fått et tilslag, men stopper igjen med det
samme. Åpne nå choken ved å bevege kombihendelen én
stilling opp (i halvgass-stilling).

 

Trinn 10 av 15: Trekk i startsnoren igjen

12_start_2_ziehen

 

Trekk i startsnoren igjen til motoren starter på nytt.

 

Trinn 11 av 15: Trykk på gassknappen med pekefingeren

13_start_gas_tipp1

 

Så snart motoren starter og går rundt, trykker du kort på
gassknappen med pekefingeren. Nå går kombihendelen
over i normal tomgangsstilling.

 

Trinn 12 av 15: Løft motorsagen opp fra bakken

17_start_ms_heben

 

Løft motorsagen langsomt opp fra bakken uten å trykke på
gassknappen.

 

Trinn 13 av 15: Deaktiver kjedebremsen

15_start_kettbremsdeak

 

Først nå løsner du kjedebremsen ved å trekke kjede-
bremsen til deg med venstre hånd på håndtaket. Slipp ikke
håndtaksrøret med venstre hånd. Når du hører et «klikk», er
kjedet fritt og kan rotere på sverdet.

 

Trinn 14 av 15: Kontroller kjedesmøringen

16_start_schmiertest

 

Kontroller kjedesmøringen før du går i gang. Løft sagen
over en lysbakgrunn (for eksempel en trestump eller et
papir på bakken) og gir full gass. Hvis det kommer litt
kjedeolje på den lyse overflaten, er kjedesmøringen i
orden, og du kan ta fatt på arbeidet.

 

Trinn 15 av 15: Gå i gang

18_start_einsatz

Nå er sagen klar. Se bruksanvisningen for sikker
arbeidsteknikk. Sett deg ned og slapp av. Vi ønsker deg lykke til.